1. Slovakia
 2. FUTURO™ značka
 3. Zdroje
 4. Skupina odborníkov
Skupina odborníkov

Spoznajte skupinu odborníkov

V rámci značky FUTURO™ navrhujeme naše produkty tak, aby podporovali lepšiu kvalitu života našich zákazníkov. Aby značka FUTURO zostala jedným z najdôveryhodnejších mien v oblasti dláh a podporných pomôcok, všetky naše produkty podporuje naša odborná skupina inžinierov a lekárov.Títo odborníci skúmajú, vyvíjajú a testujú tak existujúce, ako aj nové produkty a spájajú skúsenosti z praxe s potrebami spotrebiteľov. Vďaka tomu sa k vášmu miestnemu predajcovi dostane len to najlepšie. Je to potrebné na to, aby sa v našom inovačnom rade produktov odzrkadľovali najpokročilejšie informácie, nápady a riešenia. Pri tom všetkom máme na pamäti jeden cieľ – pomôcť vám žiť čo najplnohodnotnejší život.


Ralph Buschbacher, M.D

Odborník na pohybový aparát – vedúci odbornej FUTURO™ komisie

 • Ralph Buschbacher
  • Dr. Buschbacher poskytuje FUTURO™ odbornej komisii cenné poznatky o medicínskych aspektoch našich produktov a zároveň vedie zdravotnícky tím. Spoločnosti 3M to umožňuje poskytovať vysokokvalitné produkty, ktoré naši zákazníci očakávajú.

  • Dr. Buschbacher začal svoje štúdium na univerzite vo Virgínii, kde absolvoval univerzitné i postgraduálne štúdium medicíny. V univerzitnej nemocnici Medical College of Virginia bol zvolený za hlavného rezidenta vo svojej rezidenčnej skupine. Na národnej aj medzinárodnej úrovni intenzívne prednáša o rôznych témach. Je plodný spisovateľ, ktorý vydal viac než 100 rukopisov, ako aj 46 knižných kapitol a 20 kníh.


Ryan Gaynor, PT, MS

Fyzioterapeut

 • Ryan Gaynor
  • Ryan Gaynor pôsobí ako fyzioterapeut v zariadení Horizon Home Health and Hospice v Milwaukee, ktoré sa špecializuje na domácu starostlivosť, predovšetkým v rámci komunity centra mesta s nedostatočným pokrytím službami, a zameriava sa na pooperačnú ortopedickú rehabilitáciu. Pred svojou súčasnou pozíciou začínal svoju kariéru v nemocnici Methodist Hospital v Indianapolise, kde pracoval s celoštátne uznávanými chirurgmi v zariadení Methodist Sports Medicine a s rehabilitačnými lekármi z Indiana University School of Medicine. Zameriaval sa na liečbu ortopedických zranení, predovšetkým na kompenzačný systém pre zamestnancov. V Indianapolise spolupracoval s profesionálnym futbalovým klubom Indianapolis Colts a jeho chirurgom Dr. Tomom Klootwykom ako konzultant pre úrazy mäkkých tkanív a pomáhal liečiť ťažké prípady. Sedem rokov potom prevádzkoval súkromnú prax v Milwaukee so zameraním na ortopédiu a úrazy mäkkých tkanív, kde rozvíjal techniky manuálnej terapie a metódu dynamického posilňovania. Ryan Gaynor pôsobí aj ako fyzioterapeut v oblasti akútnej zdravotnej starostlivosti a ako ambulantný fyzioterapeut v nemocnici Columbia St. Mary's Hospital v Milwaukee, kde získal ďalšie fyzioterapeutické skúsenosti vďaka rôznorodým pacientom.

  • Je držiteľom magisterského titulu z fyzioterapie, ktorý získal na University of Indianapolis v roku 1998, kde predtým v roku 1995 získal aj titul bakalára.


Dominic Julian

Technický manažér

 • Dominic Julian
  • Dominic prináša do odbornej komisie jedinečný pohľad a skúsenosti. Vďaka svojim skúsenostiam získaným na pozícii certifikovaného atletického trénera pracuje už viac ako 18 rokov v oblasti navrhovania a vývoja zdravotníckych pomôcok.

  • Takmer dve desaťročia sa venuje vývoju produktov na základe úrazových stavov a biomechaniky. Jeho skúsenosti a odborné poznatky prispeli k vzniku rôznych produktov, ktoré v sebe spájajú vyspelý dizajn a nové materiály, aby tak spĺňali narastajúce potreby našich zákazníkov. Počas tohto obdobia mal čoraz vyššiu mieru zodpovednosti, ktorá sa týkala väčšiny činností spojených s produktmi, vrátane návrhu produktov, výroby, kvality, školení a vývoja obalov.

  • Od roku 2016 Dominic riadi skupinu vývoja produktov. V tejto funkcii sa naďalej zameriava na to, aby sme našim zákazníkom prinášali vysokokvalitné a vysoko funkčné produkty vyhovujúce ich potrebám.

  • Skôr než sa začal venovať produktom značky FUTURO™, pôsobil ako atletický tréner na univerzitnej úrovni. V rámci toho bol aj členom lekárskeho tímu, ktorý sa venoval optimalizácii celkového dobrého stavu športovca vrátane predchádzania zraneniam, vyšetrení, liečby a rehabilitácie. Dominic získal titul bakalára vied v odbore športového tréningu na Boston University a následne magisterský titul v odbore administratívnych štúdií na Boston College.


Lynn Petersonová

RN, CWOCN

 • Lynn Petersonová
  • Lynn Petersonová, RN, WOCN je certifikovaná WOC sestra, ktorá pracuje pre divíziu zdravotnej starostlivosti spoločnosti 3M. Je zodpovedná hlavne za technickú a klinickú podporu platformy spoločnosti 3M na správu poznatkov o kompresii a opuchoch. Vyvíja a poskytuje školenia a programy, ktoré pomáhajú predajným organizáciám a zákazníkom pri používaní dvojvrstvového ovínacieho systém 3M™ Coban™ na liečbu venóznych vredov predkolenia, lymfedémov a ďalších stavov, pri ktorých je potrebná kompresia.

  • Lynn sa zameriava hlavne na klinické konzultácie a vzdelávanie pre zákazníkov poskytujúcich dlhodobú a domácu zdravotnú starostlivosť. Vyvíja a poskytuje vzdelávacie programy zamerané na vyšetrovanie a lokálnu liečbu poranení, liečbu poranení dolných končatín, tlakovú prevenciu a liečbu vredov, ako aj prevenciu a liečbu poškodení kože.

  • Lynn získala titul bakalára vied so zameraním na ošetrovateľstvo. Má bohatú klinickú prax vo viacerých oblastiach vrátane akútnej zdravotnej starostlivosti a 22-ročné skúsenosti z rôznych pozícií v oblasti domácej starostlivosti. Je členkou združenia WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society) a 5 rokov zastupovala spoločnosť 3M v organizácii NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel).


Tanya Beckwithová

Hlavná špecialistka na technické služby

 • Tanya Beckwithová
  • V rámci svojho 24-ročného pôsobenia v spoločnosti 3M spolupracovala Tanya s mnohými zdravotníckymi a spotrebiteľskými spoločnosťami, pričom získala bohaté skúsenosti s riadením projektov a vývojom a komercializáciou produktov. Pre spoločnosť 3M vyvíja, patentuje a komercializuje zdravotné pomôcky. Vo svojej súčasnej pozícii súvisiacej s technickými službami podporuje celosvetové spoločnosti zavádzaním nových produktových technológií a zabezpečovaním starostlivosti o zákazníkov.

  • Tanya získala titul bakalára vied v odbore chemického inžinierstva na University of Minnesota a titul MBA na University of St. Thomas.


Diane Emslanderová

Pokročilá špecialistka na vývoj produktov

 • Diane Emslanderová

  Diane je členkou tímu zdravotných pomôcok značky FUTURO™. Zameriava sa na využívanie nových technológií pri vývoji produktov. Má rozsiahle skúsenosti s hlavnými technológiami spoločnosti 3M, v ktorej pracuje už 27 rokov, ako aj s vývojom nových produktov a procesov – od grafických a optických fólií až po čistiace prostriedky a produkty pre starostlivosť o zvieratá. Diane vyštudovala technologickú fakultu na University of Minnesota, kde získala titul bakalára vied v odbore priemyselného inžinierstva.


Jay Kovacs

Špecialista na návrh a vývoj produktov

 • Jay Kovacs

  Jay je priemyselný dizajnér s 15-ročnými skúsenosťami so zavádzaním nových nápadov do výroby. Svoje znalosti o procese návrhu a vývoja využíva pri vývoji nových materiálov a pokročilých výrobných techník pre naše produkty, ktoré predvídajú a spĺňajú potreby našich zákazníkov. Jeho skúsenosti s dizajnom zameraným na človeka v kombinácii s modernými výrobnými technikami prinášajú do tvorby produktov značky FUTURO™ jedinečný pohľad.

  Jay získal titul bakalára vied v odbore priemyselného dizajnu na Art Center College of Design..


Debra Battahová

Špecialistka na produktové inžinierstvo

 • Debra Battahová

  Deb je členkou tímu zdravotných pomôcok značky FUTURO™, ktorá zodpovedá za vývoj, údržbu a výrobu produktov značky FUTURO™. V spoločnosti 3M pracuje 31 rokov a má rozsiahle skúsenosti s vývojom procesov a produktov, ako aj s údržbou a sériovou výrobou nových produktov – od pások na lepenie škatúľ a nenáročné použitie až po produkty značky 3M pre zdravotnú starostlivosť používané v nemocniciach. Získala titul bakalára vied v odbore chemického inžinierstva na University of Minnesota a titul MBA s dôrazom na výrobné systémy na University of St. Thomas.


Edward Roberts

Produktový inžinier

 • Edward Roberts

  Ako člen tímu zdravotných pomôcok značky FUTURO™ prináša Ed pokrok z laboratórií do výrobných prevádzok. Pracuje na inováciách procesov, ktoré zaistia výrobu zdravotných pomôcok značky FUTURO™ vo vysokej kvalite, na ktorú sa naši zákazníci môžu spoľahnúť. Získal titul bakalára vied v odbore biochémie na University of Minnesota a v spoločnosti 3M pracuje od roku 2012.


Nicolas Lee

Produktový vývojár

 • Nicolas Lee

  Nick je posledným členom tímu zdravotných pomôcok značky FUTURO™. Pri tvorbe nových zdravotných pomôcok sa sústreďuje na využívanie princípov univerzálneho dizajnu, ergonómie a vývoja produktov zameraných na človeka. Ako rehabilitačný technik má 12-ročné skúsenosti s uvádzaním produktových konceptov na trh. Zaoberá sa vývojom špecializovaných spotrebných produktov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

  Nick získal titul bakalára vied v odbore strojárstva na University of Minnesota.