Slovník

V informáciách je sila. Vydajte sa do života vyzbrojení pojmami, ktoré potrebujete poznať, aby ste sa mohli správne starať o svoje telo.

A - B

 • Anatómia

  Veda o štruktúre organizmu, jeho systémoch a funkčných interakciách medzi týmito systémami.

 • Artritída

  Existuje niekoľko typov artritídy vrátane osteoartritídy, reumatoidnej artritídy a dny. Slovo „artritída“ znamená „zápal kĺbu“. Zápal je jednou z prirodzených reakcií organizmu na ochorenie alebo zranenie a zahŕňa opuch, bolesť a stuhnutosť.

 • Artroskopia

  Postup, počas ktorého sa používa artroskop s cieľom vyšetriť a zároveň vykonať operáciu vo vnútri kĺbu.


C - D

 • Calcaneus

  Pätová kosť plní úlohu zadného spojenia chodidla.

 • Cervikálna chrbtica

  Cervikálna chrbtica (krčná chrbtica) je tvorená siedmimi stavcami umiestnenými medzi hlavou a hrudnou chrbticou.

 • Cervikobrachiálny syndróm

  Cervikobrachiálny syndróm (známy aj pod pojmom cervikálny syndróm) je súhrnné označenie bolestivých stavov v oblasti krku, pri ktorých môže bolesť vyžarovať do pleca a ramena. Tieto poruchy môžu mať niekoľko rôznych príčin.

 • Chrupavka

  Veľmi pružné tkanivo s obsahom vody, ktoré plní úlohu klznej vrstvy na povrchu kĺbov.

 • Členkový kĺb

  Bežný pojem, ktorým sa spravidla označuje horný kĺb členka. Hornú časť členkového kĺbu tvorí miesto, kde sa stretávajú tri kosti. Vonkajšie a vnútorné kosti členka (dolné konce lýtkovej a holennej kosti) vytvárajú tzv. výrez, vidlicovitú štruktúru, v ktorej je uložená členková kosť (talus).

 • CTS

  Syndróm karpálneho tunela: poškodenie stredového nervu v karpálnom tuneli zápästia.

 • Discus intervertebralis

  Medzistavcová platnička je prstencová štruktúra zložená z fibróznej chrupavky, s rôsolovitým jadrom vo svojom strede. Tieto platničky zabezpečujú pružné spojenie medzi stavcami, čím umožňujú pohyb medzi jednotlivými stavcami a slúžia aj ako kĺby a tlmiče otrasov chrbtice. Vzpriamená chôdza je obrovskou záťažou na ľudské medzistavcové platničky.


E - F

 • Edém

  Edém je lekársky pojem označujúci opuch. Ide o všeobecnú odpoveď organizmu na poranenie alebo zápal. Edém môže byť izolovaný v malej oblasti alebo postihnúť celé telo.

 • Fibula

  Fibula a holenná kosť (tíbia) tvoria telo dolnej časti nohy. Spodný koniec fibuly tvorí vonkajší členok.

 • Fraktúra

  Pojem fraktúra v medicíne označuje zlomenú kosť.

 • Fraktúra člnkovitej kosti

  Člnkovitá kosť (navikulárna kosť alebo os scaphoideum) je karpálna kosť umiestnená na radiálnej strane zápästia. K fraktúre dochádza často, keď človek spadne na zápästie a zlomeniny člnkovitej kosti sú spravidla imobilizované pomocou sadrového odliatku na 12 týždňov.

 • Fraktúra distálneho rádia (Collesova fraktúra)

  Zlomenina distálneho konca rádia zápästia, zvyčajne v dôsledku pádu.

 • Fraktúra kosti

  Pojem fraktúra v medicíne označuje zlomeninu kosti obvykle v dôsledku externého pôsobenia, napríklad pádu na predlaktie.

 • Fyzikálny alebo fyzioterapia

  Súhrnný pojem označujúci všetky formy rehabilitačnej liečby, ako je aktívna/pasívna terapia, lymfodrenáž, masáž, balneoterapia a všetky formy pohybovej terapie.


G - H

 • Golfový lakeť/mediálna epikondylitída alebo lakeť nadhadzovača (v bejzbale)

  Tento stav sa nazýva aj lakeť nadhadzovača alebo mediálna epikondylitída a je menej častý ako tenisový lakeť. Golfový lakeť postihuje ulnárny (mediálny) epikondyl, ktorý tvorí presne opačnú stranu lakťa postihnutého pri tenisovom lakti. (pozri aj Mediálna epikondylitída)

 • Hematóm

  Hematóm vznikne pri poranení tkaniva (v dôsledku úrazu alebo operácie), keď sa krv dostáva do okolitých mäkkých tkanív alebo kĺbovej dutiny. Na predchádzanie šírenia hematómu by sa mali použiť opatrenia prvej pomoci, ako je ochladzovanie, jemný tlak na postihnutú oblasť a jej vyvýšenie.

 • Hernia platničky

  K hernii platničky dochádza, keď sa vnútro platničky vyklenie z platničky. Môže to viesť k podráždeniu alebo tlaku na platničku. Väčšina hernií platničky býva spojená len s nepatrnými alebo žiadnymi príznakmi.

 • Hlava vretennej kosti

  Proximálny koniec vretennej kosti, hlava vretennej kosti je pripojená k lakťovej kosti pomocou prstencovitého väzu, ktorý umožňuje rotáciu predlaktia smerom von i dovnútra.

 • Holenná kosť (tíbia)

  Holenná kosť (tíbia) a fibula tvoria telo dolnej časti nohy. Spodná časť holennej kosti tvorí vnútorný členok.

 • Humerus

  Humerus je lekársky pojem označujúci ramennú kosť.

 • Hyperextenzné poranenie krčnej chrbtice

  Poranenie krku, ktoré sa označuje aj ako vykĺbenie alebo vyvrtnutie krku. Príznaky sa prejavia po zranení krku, keď sa môžu poškodiť medzistavcové kĺby (umiestnené medzi stavcami), platničky, väzy, krčné svaly a nervové korene.


I - J

 • Jabĺčko

  Zvyšuje vyváženosť predných svalov (kvadricepsov) stehna, ktoré pri vystretí kolena prebiehajú cez koleno do holennej kosti.


K - L

 • Kĺbová dutina

  Kosti tvoriace kĺb sú pokryté vrstvou chrupavky, ktorá na RTG snímkach nie je viditeľná. Pozorovať možno len medzeru medzi kosťami, ktorá sa v dôsledku oteoartritídy obvykle zužuje.

 • Korekčná osteostómia

  Operácia kostí s cieľom napraviť zmeny v osi kĺbu.

 • Kŕčové žily

  Kŕčové žily sú prekrútené a zväčšené žily v blízkosti povrchu pokožky. Najčastejšie sa vyskytujú v dolných končatinách a členkoch.

 • Lakeť nadhadzovača

  Tento stav je známy aj ako golfový lakeť alebo mediálna epikondylitída a je oveľa menej častý ako tenisový lakeť. Postihuje ulnárny (mediálny) epikondyl, ktorý tvorí presne opačnú stranu lakťa postihnutého pri tenisovom lakti. (pozri Mediálna epikondylitída)

 • Lakťová kosť

  Lakťová a vretenná kosť spolu tvoria telo predlaktia.

 • Laterálna epikondylitída

  Pojem tenisový lakeť (laterálna epikondylitída) označuje zápalové alebo degeneratívne zmeny laterálneho (radiálneho) epikondylu (epicondylus radialis), ktoré sú dôsledkom nadmernej záťaže kĺbu. Konzervatívna liečba predstavuje prvú líniu liečby a chirurgický zákrok je indikovaný len v prípadoch, keď je bolesť trvalá. (pozri Laterálna epikondylitída)

 • Laterálne väzy

  Spoločný termín označujúci systém laterálnych väzov kĺbu hornej časti členka. Keďže spája laterálny členok (malleolus) s pätovou kosťou (calcaneus) a členkovou kosťou (talus), vonkajšie väzy zohrávajú kľúčovú rolu pri stabilizácii členkového kĺbu.

 • Laterálny epikondyl

  Laterálny epikondyl humeru je malý hrboľnatý výklenok, ktorý je mierne zakrivený dopredu a upína radiálny postranný väz lakťového kĺbu. (pozri Tenisový lakeť)

 • Laterálny kolatelárny väz

  Stabilizuje koleno na vonkajšej (laterálnej) strane kĺbu.

 • Lumbago

  Bolesť dolnej časti chrbta.

 • Lumbárna chrbtica

  Lumbárna (bedrová) chrbtica pozostáva z piatich bedrových stavcov a umožňuje ohýbanie trupu, jeho naťahovanie, pohyby zo strany na stranu a (mierne) otáčanie okolo osi tela. Degeneratívne zmeny bedrovej chrbtice môžu viesť k celému radu často sa vyskytujúcich problémov. Patria medzi ne osteoartritída stavcových kĺbov alebo poškodenie medzistavcových platničiek.

 • Lumbárny

  Časť chrbticového kanála umiestnená v dolnej časti chrbta.

 • Lumbárny ischias

  Bolestivé podráždenie miechových a sedacích nervov a napätie vo svaloch chrbta, často s vyžarovaním do zadku a stehna.


M - N

 • Mediálna epikondylitída

  Tento stav sa nazýva aj lakeť nadhadzovača a je oveľa menej častý ako tenisový lakeť. Postihuje ulnárny (mediálny) epikondyl, ktorý tvorí presne opačnú stranu lakťa postihnutého pri tenisovom lakti. (pozri Golfový lakeť)

 • Mediálny epikondyl

  Mediálny epikondyl humeru je väčší a dominantnejší než laterálny epikondyl. Smeruje mierne dozadu a upína ulnárny postranný väz lakťového kĺbu. (pozri Golfový lakeť)

 • Mediálny kolatelárny väz

  Stabilizuje koleno na vnútornej (mediálnej) strane kĺbu.

 • Medzistavcová platnička

  Medzistavcová platnička je prstencová štruktúra zložená z fibróznej chrupavky, s rôsolovitým jadrom vo svojom strede. Tieto platničky zabezpečujú pružné spojenie medzi stavcami, čím umožňujú pohyb medzi jednotlivými stavcami a slúžia aj ako kĺby a tlmiče otrasov chrbtice. Vzpriamená chôdza je obrovskou záťažou na ľudské medzistavcové platničky.

 • Medzistavcové kĺby

  Každý stavcový oblúk pozostáva zo štyroch artikulárnych výbežkov, ktoré tvoria stavcové kĺby tým, že sa pripájajú k artikulárnym výbežkom umiestneným hore a dole.

 • Menisky kolena

  Menisky kolena sú dve platničky v tvare polmesiaca pozostávajúce z väzivovej chrupavky umiestnené v kĺbovej dutine medzi oboma koncami stehennej kosti a artikulárnym povrchom holennej kosti. Spolu s vrstvami chrupavky, ktoré obklopujú kosti kĺbu, slúžia tieto platničky ako tlmiče nárazu vďaka tomu, že v reakcii na záťaž kĺbu menia tvar a polohu. Pritom pomáhajú rozložiť tlak na najväčšiu možnú plochu. Menisky obklopujú aj kondyly stehennej kosti a spájajú ich s povrchom tibiálneho plató.

 • Miecha

  Miecha je súčasťou centrálneho nervového systému, ktorá prechádza chrbticovým kanálom z mozgu smerom nadol do hornej časti bedrovej chrbtice a plní dôležitú úlohu prenosu signálov medzi mozgom a telom.

 • Minimálne invazívna operácia

  Chirurgická technika, ktorá spôsobuje minimálne poškodenie okolitých tkanív. Minimálne invazívne zákroky sa vykonávajú pomocou malých rezov, cez ktoré sa vkladá endoskop alebo artroskop, ktoré sa používajú na vykonanie operácie.

 • MRI

  Skratka pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou

 • Nastaviteľná posteľ

  Umožnite pacientom, aby si mohli prispôsobovať chrbát v určitom uhle k nohám.

 • Navikulárna fraktúra

  Člnkovitá kosť (navikulárna kosť alebo os scaphoideum) je karpálna kosť umiestnená na radiálnej strane zápästia. K fraktúre dochádza často, keď človek spadne na zápästie a zlomeniny člnkovitej kosti sú spravidla imobilizované pomocou sadrového odliatku na 12 týždňov.

 • Nervus medianus

  Stredový nerv (nervus medianus) prechádza karpálnym tunelom v zápästí a inervuje palec, ukazovák, stredný prst a prstenník.

 • Nešťastná triáda

  Úraz kolena, ktorý vedie k trhlinám v prednom skríženom väze, mediálnom menisku a mediálnom kolaterálnom väze.


O - P

 • Opora alebo dlaha kĺbu

  Pomôcka, ktorá je vyrobená podľa možnosti z elastického materiálu a dokáže sa prispôsobiť ktorejkoľvek časti tela a vyvíjať na ňu mierny tlak. Pri zvýšení proprioceptívneho účinku sa opory kĺbov môžu použiť na zlepšenie jemnej motoriky kĺbu.

 • Osteoartritída

  Osteoartritídu spôsobuje poškodenie kĺbu, ktoré môže mať rôzne príčiny vrátane infekcií, nesprávneho držania tela a iných nesprávnych polôh (nohy do X alebo do O) alebo nesprávneho či nadmerného namáhania kĺbu. Keď sa napríklad vrstva chrupavky stenčí, na RTG snímke bude viditeľné aj stenčenie kĺbovej dutiny.

 • Pätová kosť

  Pätová kosť plní úlohu zadného spojenia chodidla.

 • Plantárna fascitída

  Plantárna fascitída je najčastejšia príčina bolesti päty. Plantárna fascia je plochý zväzok tkaniva (väz), ktorý spája pätovú kosť s prstami. Tvorí oporu klenby chodidla. Ak si plantárnu fasciu namáhate, je oslabená, opuchnutá a podráždená (zapálená). Následne vás počas státia alebo pri chôdzi bolí päta alebo spodok chodidla.

 • Počítačová axiálna tomografia

  (skratka: (CT alebo CAT). Hoci toto RTG vyšetrenie za pomoci počítača je vhodný diagnostický nástroj pre kostru a mäkké tkanivá, mäkké tkanivá nezobrazuje tak dobre ako MRI.

 • Poranenie kosti

  Tento pojem zahŕňa poškodenie štruktúry kosti, ku ktorému dochádza pri úraze alebo v dôsledku iných silných nárazov.

 • Poškodenie chrupavky

  Opotrebovanie a poškodenie chrupavky v kĺbe môže vyvolať osteoartritídu.

 • Propriocepcia

  Stimulácia nervových receptorov naťahovaním alebo tlakom. Cieľom propriocepcie je stimulovať dynamickú, reflexnú odpoveď muskulatúry, ktorá stabilizuje a zlepšuje jemnú motorickú kontrolu kĺbu. Propriocepčný účinok majú externé stabilizačné pomôcky, ako sú pásky, opory kĺbov a protetické pomôcky.

 • Protetika alebo dlaha

  Externé stabilizačné pomôcky s pevnými alebo polopevnými zložkami a v niektorých prípadoch s nastaviteľnými úrovňami pohybu (napr. v prípade protetických pomôcok na koleno).


Q - R

 • Ramenná kosť

  Lekársky pojem: humerus.

 • Rehabilitácia

  Všetky opatrenia prijaté na obnovenie zdravia pacienta a jeho integráciu do normálneho (profesionálneho) života (zdravotná, pracovná a spoločenská integrácia).

 • Roztrhnutie menisku

  Meniskus je pružná platnička v tvare písmena C, ktorá odpružuje koleno. Každé koleno má dva menisky – jeden na vonkajšom a druhý na vnútornom okraji kolena. Menisky udržiavajú stabilitu kolena tým, že dokážu rozložiť hmotnosť tela naprieč celým kolenom. Roztrhnutý meniskus môže zabrániť správnej funkcii kolena.

 • RTG vyšetrenie

  Metóda využívajúca žiarenie na zobrazovanie ľudského tela. Hoci je táto technika veľmi vhodná na vyšetrovanie kostných štruktúr organizmu, mäkké tkanivá sú len slabo viditeľné alebo ich nevidno vôbec a najlepšie sa zobrazia pomocou CT alebo MRI vyšetrenia.


S - T

 • Sakroiliakálny kĺb

  Tento kĺb tvorí spojenie medzi chrbticou a každou stranou panvy. Sakroiliakálny kĺb nesie váhu a záťaž trupu, v dôsledku čoho je náchylný na zranenia.

 • Skrížený väz

  Rozlišujeme medzi zadným a predným skríženým väzom, ktoré obidva poskytujú oporu kolenu tým, že zabraňujú pokĺznutiu tibiálneho plató dopredu alebo dozadu.

 • Šľachové puzdro

  Šľachové puzdro je kvapalinou naplnený obal, ktorý obklopuje šľachu. Podobne ako burza, aj šľachové puzdrá plnia ochrannú funkciu a umožňujú kĺzanie šliach.

 • Snímanie magnetickou rezonanciou

  (skratka: MRI). MRI vyšetrenie je ideálne na diagnostiku poškodenia a zmien mäkkých tkanív (napríklad poranenia skríženého väzu v kolene) a medzistavcových platničiek a na rozdiel od CT vyšetrení pacient počas neho nie je vystavený žiareniu.

 • Spondyloartritída

  Osteoartritída medzistavcových kĺbov chrbtice.

 • Stavce

  Stavce, t. j. kostné štruktúry chrbtice, sú spojené pomocou medzistavcových platničiek a vytvárajú tak pružné kĺby. Zadnú časť každého stavca tvorí stavcový oblúk, ktorý obklopuje miechu a spolu s ostatnými stavcovými oblúkmi tvorí chrbticový kanál.

 • Stredový nerv

  Stredový nerv (nervus medianus) prechádza karpálnym tunelom v zápästí a inervuje palec, ukazovák, stredný prst a prstenník.

 • Syndróm karpálneho tunela

  (skratka: CTS). Poškodenie stredového nervu v karpálnom tuneli zápästia.

 • Syndróm nestabilnej pately

  Syndróm nestabilnej pately nastáva, keď sa jabĺčko (patela) pri ohýbaní alebo vyrovnávaní nohy vysúva zo svojho miesta. Jabĺčko sa vo väčšine prípadov vysúva príliš ďaleko od nohy, hoci u určitého malého počtu ľudí sa vysúva smerom dovnútra.

 • Syndróm patelofemorálnej bolesti

  Bolesť okolo jabĺčka, ktorá môže byť zapríčinená rôznymi stavmi.

 • Syndróm vertebrálnej tepny

  Arteria vertebralis (vertebrálna tepna) je časť subklaviálnej tepny, ktorá zásobuje mozog a vedie cez priečne výbežky stavcov pozdĺž ľavej a pravej strany krčnej chrbtice. Keď sa tento kanál zúži (napr. v dôsledku osteoartritídy) a stláča vertebrálnu tepnu, pacient môže pociťovať závraty alebo zvonenie v ušiach.

 • Synovia

  Synoviálna kvapalina (synovia), ktorá sa tvorí vo vnútornej membráne kĺbového puzdra (kĺbovej blane), vyživuje chrupavku a pôsobí ako mazivo, ktoré zmierňuje trenie v kĺbe.

 • Synovia

  Vnútorná vrstva kĺbového puzdra zodpovedná za tvorbu a spätnú absorpciu synoviálnej kvapaliny.

 • Synoviálna kvapalina

  Synoviálna kvapalina (synovia), ktorá sa tvorí vo vnútornej membráne kĺbového puzdra (kĺbovej blane), vyživuje chrupavku a pôsobí ako mazivo, ktoré zmierňuje trenie v kĺbe.

 • Synoviálna membrána

  Vnútorná vrstva kĺbového puzdra zodpovedná za tvorbu a spätnú absorpciu synoviálnej kvapaliny.

 • Tendinitída

  Tendinitída je zápal alebo podráždenie šľachy, čo jeho hrubá štruktúra, ktorá spája kosť so svalom. Prevažne býva spôsobená opakovaným miernym tlakom na postihnutú oblasť alebo náhlym závažnejším zranením.

 • Tendosynovitída

  Najčastejšie nebakteriálny zápal šľachy a/alebo šľachového puzdra.

 • Tenisový lakeť

  Pojem tenisový lakeť (laterálna epikondylitída) označuje zápalové alebo degeneratívne zmeny laterálneho (radiálneho) epikondylu (epicondylus radialis), ktoré sú dôsledkom nadmernej záťaže kĺbu počas pracovnej alebo športovej činnosti. Konzervatívna liečba predstavuje prvú líniu liečby a chirurgický zákrok je indikovaný len v prípadoch, keď je bolesť trvalá. (pozri Laterálna epikondylitída)

 • Terapia nárazovými vlnami

  Terapia nárazovými vlnami sa po prvýkrát použila na rozbíjanie obličkových kameňov a neskôr sa prispôsobila na využitie v ortopédii. Postup pozostáva z vyžarovania krátkych impulzov zvukových vĺn s veľkou energiou, čo zlepšuje prietok krvi a stimuluje metabolizmus ako prostriedok na zmiernenie bolesti.

 • Test prednej a zadnej zásuvky

  Spodnú časť nohy možno natiahnuť smerom dopredu, keď došlo k roztrhnutiu predného skríženého väzu (stav je známy ako príznak prednej zásuvky) a stlačiť dozadu, keď je roztrhnutý zadný skrížený väz (príznak zadnej zásuvky).

 • Tíbia

  Holenná kosť (tíbia) a fibula tvoria telo dolnej časti nohy. Vnútornú časť členka tvorí dolný koniec holennej kosti.

 • Tibiálne plató

  Tibiálne plató, t. j. rovný koniec tíbie najbližšie k trupu, má dva kĺbové povrchy (vnútorný/mediálny a vonkajší/laterálny povrch), ktoré sú v kontakte so stehennou kosťou. K stredu tibiálneho plató sú pripojené dva skrížené väzy.


U - V

 • Ultrazvuková terapia

  Akustické vibrácie vytvárajú vo vnútri tela teplo. Tepelné a mechanické účinky ultrazvuku zlepšujú lokálny prietok krvi.

 • Väzivo

  Pojem, ktorým lekári často označujú celý komplex väzov, ako sú napríklad laterálne väzy, všeobecný pojem v skutočnosti označujúci systém troch individuálnych väzov umiestnených na vonkajšom členku, ktorý funguje ako jeden celok.

 • Včasná funkčná terapia

  Tento pojem označuje modernú formu rehabilitácie po úraze, ktorá sa môže vykonávať spolu s chirurgickým zákrokom alebo bez neho. Cieľom funkčnej terapie je v rámci rehabilitácie včas mobilizovať poranenú končatinu alebo kĺb s cieľom vyhnúť sa komplikáciám, ako sú poškodenie svalu, stuhnutosť kĺbov, trombóza atď. Vo funkčnej terapii sa používajú oporné pomôcky.

 • Vretenná kosť

  Vretenná a lakťová kosť spolu tvoria telo predlaktia.

 • Vytknutie

  Pojem označujúci natiahnutie kĺbu, ku ktorému najčastejšie dochádza v členku a kĺboch prstov. Deformácia má často za následok čiastočné alebo úplné pretrhnutie väzov. Vo všeobecnosti je postačujúca a úspešná konzervatívno-funkčná liečba.


W - X